Enterprise Europe Network

Původně celoevropská, dnes již celosvětová síť komplexních integrovaných služeb pro podporu rozvoje inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti především malých a středních podniků.
Síť působí v 54 zemích světa, kde služby poskytuje téměř 600 partnerských organizací na místní úrovni. Kromě všech 27 států Evropské unie se mezi členy sítě postupně zařadilo dalších 27 zemí mimo EU (např. USA, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Rusko, Chile, Turecko či Brazílie).

Služby sítě Enterprise Europe Network CR jsou poskytovány týmem profesionálních a zkušených expertů konsorcia institucí, koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Konsorcium 11 partnerů aktivně spolupracuje s asociovanými partnery sítě. Vhodným regionálním rozložením všech konsorciálních partnerů a úzkou spoluprací s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací je zaručena optimální dosažitelnost kvalitních služeb a informací pro všechny české podnikatelské subjekty. Ve vybraných projektech spolupracuje EEN ČR s mezinárodními partnery sítě.

Regionální rozložení partnerů sítě v ČR.

Cíle sítě

 • vytvoření komplexní sítě integrovaných služeb především pro malé a střední podniky
 • podpora podnikání a inovačních přístupů
 • spolupráce a zapojení výzkumné a akademické sféry do podnikání
 • aktivní zapojení státních orgánů, profesních a zájmových sdružení aj.
 • předávání zpětných informací od podnikatelské sféry Evropské komisi k vytváření politik pro podporu malého a středního podnikání

Co přináší síť českým podnikatelům?

 • služby „na míru“ podle požadavků klienta
 • zprostředkovaná obchodní setkání na mezinárodní úrovni
 • kvalitní a profesionální poradenství
 • pomoc českým podnikatelům při podnikání na trhu EU
 • stejné služby kdekoliv v České republice
 • všechny informace na jednom místě

BIC Ostrava v rámci Enterprise Europe Network poskytuje služby v následujících oblastech:

Inovace a technologický transfer

Asistence při transferu technologií, komercializaci výsledku výzkumu a vývoje a realizaci inovačních záměrů podniku

 • identifikace technologických potřeb podniku
 • vyhledávání vhodných partnerů pro technologickou spolupráci
 • využívání databáze technologických nabídek a poptávek (prohledávání - anglicky)
 • poradenství při transferu technologií a znalostí
 • služby v oblasti inovačních aktivit

Projektové poradenství

Poradenství k účasti v evropských programech na podporu podnikání, inovací a výzkumu

 • konzultace a poradenství pro účast malých a středních podniku v programech Evropské unie pro podporu podnikání, výzkumu a vývoje a inovací
 • pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů
 • informace o výzvách v jednotlivých oborech
 • pomoc s vyhledáváním finančních zdrojů pro rozvoj podnikání
 • konzultace v otázkách ochrany duševního vlastnictví a prodeje licencí

Novinky

Brokerage Event 2014 na téma bezpečnost a ochrana obyvatelstva

/ 03.07.2014 /

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologický klastr Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva... více zde


Nenechte si ujít setkání Startupů a investorů v Moravskoslezském kraji!

/ 03.07.2014 /

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s partnery si Vás dovoluje pozvat na 1. setkání investorů a začínajících podnikatelů, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. září 2014 v areálu Dolní oblasti Vítkovic... více zde


Vodafone Nápad roku 2014

/ 25.03.2014 /

7. ročník soutěže podnikatelských záměrů Vodafone Nápad roku 2014... více zdeSíť je podporována Evropskou unií z Rámcového
programu EU pro konkurenceschopnost a inovace
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Enterprise Europe Newwork Evropská komise – Podnik a průmysl Cip Ministerstvo průmyslu a obchodu